Whatsapp

Tükürük Bezi Tümörleri Cerrahisi

Tükürük Bezi Tümörleri Cerrahisi

Tükürük bezi tümörleri cerrahisi; iyi ve kötü huylu seyreden tükürük bezlerinin cerrahi yöntemle çıkarılması işlemlerini ifade eder. İyi huylu tüm tükürük bezlerinin tedavisi ise ameliyattır.

Ancak ameliyatın tekniği ve özelliklerine karar verirken hastanın tükürük bezlerindeki tümörün büyüklüğü, yerleşim alanları dikkate alınmalıdır. Tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık olarak yüzde 80’i kulak önü tükürük bezlerinden geri kalan yüzde 10’u çene altı tükürük bezinden ve geri kalanı ise dil altı tükürük bezlerinden ortaya çıkmaktadır. Tükürük bezlerindeki tümörlerin yalnızca yüzde 20’si kötü huylu olmaktadır.

Tükürük Bezi Tümör Teşhisi Nasıl Koyulur?

Tükürük bezi tümörlerinde teşhisi koymak için hastanın hikayesinin doğru dinlenmesi önemlidir. Genel olarak pleomorfik adenom, hastanın kulak önü tükürük bezinde bulunur ve oldukça yavaş büyümektedir.

Bu tümör bezleri herhangi bir sinir felcine yol açmaz ve ağrı yapmaz. Hasta bu tümör yapısında hareket edebilen bir yumru hissedebilir. Hastalar çoğu zaman herhangi bir belirti fark etmez. Kötü huylu olan tümör yapılarında ise daha hızlı gelişme söz konusudur. Hasta ellediğinde yumruların hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu fark eder. Bazı hastalarda yüz sinir felci meydana gelebilir.

Hekim bu aşamada kitleyi kolayca tespit edebilir. Yüz sinir işlevlerinin analizleri yapılır. Ardından biyopsi alınır. Bu biyopsi çoğunlukla bir iğne ile kolayca yapılır. Daha sonra tümörün özelliklerine göre en uygun tedavi yöntemine karar verilir.

Tükürük Bezi Tümörleri Belirtisi Nelerdir?

Tükürük bezi tümörleri için belirtilerin erken dönemde teşhis edilmesi önemlidir. Belirtiler iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır. İyi huylu tükürük bezleri tümörü kapsamında görülen belirtiler:

  • Tükürük bezlerinde en çok görülen belirtilerin başında ağrısız şişlik gelmektedir.
  • Ağrısız şişlik belirtisinin yanı sıra kulak memesinin altında ağrı ve yumru ortaya çıkarabilir.
  • Kulak kepçesi önünde ya da çene kemiği üzerinde şişlik meydana gelebilir.
  • İyi huylu tükürük bezi tümörlerinde şişlikler ağrı ile beraber görülmez. Şişliklerde ağrı söz konusu değildir.

Tükürük Bezi Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Tükürük bezi tümörlerinde en temel tedavi yöntemi cerrahi olmaktadır. Özellikle iyi huylu tükürük bezi tümörlerinde tümör tutulan bezin bir bölümüyle beraber çıkarılmaktadır. Bazı durumlarda ise çene altı tükürük bezinde olduğu gibi tükürük bezinin tamamının çıkarılması gerekebilir. Pleomorfik adenom denilen iyi huylu tümör tipinde 10 seneler gibi uzun süreler boyunca tedavi uygulanmazsa tükürük bezi tümörleri kötü huylu olarak değişebilmektedir.

Bunun yanı sıra kötü huylu tümör yapılarında boyun diseksiyonu adı verilen bir işlem ile boyunda yer alan kötü huylu hücrelerin temizlenmesi de ilave olarak gerekebilir. Yine kötü huylu tümörlerde cerrahi tedaviler ardından bazı hastalar için ışın tedavisinin uygulanması gerekebilir.

Tükürük Bezi Tümörlerinin Tedavi Edilmemesi Hangi Olumsuz Durumlara Yol Açar?

Tükürük bezi tümörleri mutlaka tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarıdır. Teşhis edildikten sonra ameliyatın uygulanması gerekmektedir. Ameliyat gerekliliği hem kötü huylu tümörlerde hem de iyi huylu tümörlerde gereklidir.

Tedavinin ertelenmesi ya da geciktirilmesi durumunda tümör zaman geçtikçe büyüyecektir. Tümör ne kadar büyürse, hastanın iyileşme süreci o kadar artar, daha da önemlisi yapılacak cerrahi daha zorlaşır ve cerrahi sonrası hastada bazı sıkıntıların görülme riski yükselir. Özellikle tümör kötü huylu ise büyümesi ve yayılma hızı da daha fazla olacaktır.

20

Meslek Yılı

35

Uzmanlık Alanı

4500

Başarılı Operasyon