Özgeçmiş ve Eserler Listesi

Adı Soyadı: Ozan Seymen SEZEN
Doğum Tarihi: 12/05/1970
İş Adresi: Ozan Seymen Sezen Muayenehanesi – Barbaros Mahallesi, Ak Zambak Sokak, UpHill Tower B Kule, Kat: 13, Daire: 74, Ataşehir – İstanbul
Telefonlar: +90 545 355 43 34 (İŞ), +90 532 343 07 34 (CEP)
Fax: +90 216 575 58 81
E-Mail: ozansezen@yahoo.com
Medeni Hali: Evli – 1 çocuk babası
Uzmanlık Alanı: Kulak Burun Boğaz – Baş ve Boyun Cerrahisi

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  –
Y. Lisans(Tezsiz) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1993
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Kulak Burun Boğaz Hastalıkları S.B. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000
Docentlik  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2012

Yabancı Dil: İngilizce, 2007 ÜDS, 88,75 puan

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Kronik Otitis Media’lı Hastalarımızda Görülen Orta Kulak Mukozası ve Kemikcik Zincir Patolojileri. Dr. Ozan Seymen SEZEN 2000.

Danışman: Dr. Şeref Ünver

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr. S.B. Yalı Mahallesi S.O. İstanbul 1993-1996
Dr.Ar.Gör. S.B. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul 1996-2000
Uzman Dr.  S.B. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul 2000-2001
Başasistan  S.B. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul 2001- 2013
Eğitim Görevlisi S.B. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul 2013-2013
Uzman Dr. Özel Medient Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul. 2013-2017
Prof. Dr. Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen Kliniği 2018

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Dr. Gülüzar Eraslan ; Uzmanlık Tezi (Bitirdiği tarih: 28 Temmuz 2009), Haziran 2009: Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalara Uygulanan Uvulopalatal Flep’in Orta Kulak Basıncı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi.

Dr. Bekir Sivri ; Uzmanlık Tezi (Bitirdiği tarih: 23 Şubat 2010), Ocak 2010: Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Kullanılan CPAP Cihazının Orta kulak Basıncı Üzerinde Uzun Dönemdeki Etkisinin Değerlendirilmesi.

İdari Görevler:

Başasistan:  S.B. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, 2001-2013.

Eğitim Görevlisi: S.B. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, 2013.

Yeterlilik Belgesi:   

Türk Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Yeterlilik Kurulu, Yeterlilik Belgesi (2010)

Euoropean Board of ORL-HNS (2012)

Yüz Plastik Cerrahi Okulu (2013-2014)

Özellikle İlgilendiği

KBB Alanları:

Rinoplasti ve Yüz Plastik Cerrahisi

Rinoloji ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi

 

Tecrübe Sahibi Olduğu

KBB Alanları:         

Pediatrik KBB Hastalıkları ve Cerrahisi

Baş Boyun Larenks Kanserleri ve Cerrahileri

Kulak Hastalıkları ve Cerrahileri

Burun, Paranazal Sinüs Tümörleri ve Cerrahisi

Yurtdışı Klinik Çalışma Deneyimi:

Ziyaretçi Asistan Ekim 1998- Şubat 1999.University of Michigan, Department of Otolarynology – Head and Neck Surgery. Ann Arbor, Michigan, USA. (Gregory T. Wolf MD, Steven Telian MD, Shan Baker MD.)

Visiting Fellowship –Yüz Plastik Cerrahisi Ekim 2007- Şubat 2008.

Beeson Aestethic Surgery Institude. Carmel Indiana. USA,

Meridian Plastic Surgeon’s Clinic. Carmel, Indiana. USA,

University of Illinois at Chicago, Chicago, USA.

(William H. Beeson MD, Steven Perkins MD, Regan Thomas MD, Dean Toriumi MD, Antony Geroulis MD, John Rachel MD, Steven Dayan MD.)

Bilimsel Dergilerdeki Görevler:

The Laryngoscope, Reviewer, (2009- )

Annals of Otology Rhinology and Laryngology, Reviewer, (2012- )

Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi bilimsel danışma kurulu üyesi (2012-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabip Odası

Türk Kulak Burun Boğaz, Baş ve  Boyun Cerrahisi Derneği

İstanbul Kulak Burun Boğaz, Baş ve  Boyun Cerrahisi Derneği

Türk Yüz  Plastik Cerrahisi Derneği

Türk Uyku Araştırmaları Derneği (Türk Uyku Tıbbı Derneği)

American Academy of Cosmetic Surgery International Fellow.

Euoropean Board of ORL-HNS. Fellow

European Academy of Facial Plastic Surgery

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Unver Ş, Kubilay U, Sezen OS, Çoşkuner T. Investigation of helicobacter pylori colonization in adenotonsillectomy specimens by means of clotest. Laryngoscope  2001; 111 (12) : 2183-6.

A2.  Özdoğmuş Ö, Sezen OS, Kubilay U, Saka E, Duman U, Şan T, Çavdar S. Connections  between the facial, vestibuler and cochlear nerve bundles within the internal auditory canal. J. Anat. 2004; 205: 65-75.

A3. Sezen OS, Kubilay U, Coşkuner T, Özkırış M, Ünver Ş. Recurrent meningitis and Mondini dysplasia: A case report. Mediterr J Otol 2006:2(1): 47-51

A4. Sezen OS, Kubilay U, Ünver Ş, Coşkuner T, Gül AE. Changes in the Middle Ear Mucosa of Guinea Pigs After the Insertion of Preserved Teeth: A Pathologic Study Mediterr J Otol 2006: 3(1): 17-21.

A5.Sezen OS, Kubilay U, Haytoglu S, Unver S. The frequency of metastases at the area of the supraretrospinal (II B) lymph node in the case of larynx cancer Head Neck 2007; 29:1111-4

A6.Sezen OS, Kaytancı H, Eraslan G, Coskuner T, Kubilay U, Aydın S, Unver S. Xylitol containing chewing gums in the management of chronic otitis media with effusion. Mediterr J Otol 2008;4(3): 203-210.

A7.Sezen OS, Kaytancı H, Kubilay U, Coskuner T, Unver S. Comparison between tonsillectomy with thermal welding and the conventional ‘cold’ tonsillectomy technique. ANZ J Surg. 2008; 78 (11): 1014-1018.

A8. Sezen OS, Eraslan G, Coskuner T, Yavuzer D, Bilici A, Bilge S, Keser SH, Gumus M, Unver S. Endometrial adenocarcinoma metastasis to the nasal skin: a case report. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2010; 39(2): E8-11.

A9. Aydin S, Oguztuzun S, Gurbuz N, Gul A, Sanli A, Ozhavzali M, Satar B, Sezen O, Karadayi N. Immunohistochemical localization of GSTT1) and tumor marker P53 matched larynx tissue from normal and carcinoma correlations with the prognostic factors. J Otolaryngol Head Neck Surg.  2010;39(5):542-50.

A10. Kayabasoglu G, Sezen OS, Eraslan G, Aydin E, Coskuner T, Unver S. Effect of chronic exposure to cellular telephone electromagnetic fields on hearing in rats. J Laryngol Otol.  2011; 125(4): 348-53.

A11. Sezen OS, Aydin E, Eraslan G, Haytoglu S, Coskuner T, Unver S. Modified tongue base suspension for multilevel or single level obstructions in sleep apnea: clinical and radiologic results.  Auris Nasus Larynx. 2011; 38 (4):487-94.

A12. Özkırış M, Kubilay U, Sezen OS. Cervical lymph node metastasis in renal cell carcinoma, Journal of Oral Maxillofacial Pathology , 2011; 15 (2): 211-3.

A13. Eraslan G, Sezen OS, Aydın E, Coskuner T. Pressure changes in the middle ear after uvulopalatal flap surgery. Int. Adv. Otol 2012,8(2):282-91

A14. Kubilay U, Erdogdu S. Sezen OS. Nasal Bone Grafts from the Removed Hump Used as Overlay Grafts to Camouflage Concave Lateral Crura. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, March 2012,1-4.

A15. Sezen OS, Kubilay U, Erzin Y, Tuncer M,  Unver S. Does Tonsillectomy Have Any Effect on the Outcome of H. Pylori Eradication Treatment ? A Pilot Study.  ENT J. 2013; 92: 127-32.

A16. Sivri B, Sezen OS, Akbulut S, Coskuner T. The Effect of Continuous Positive  Airway Pressure on Middle Ear Pressure. Laryngoscope 2013; 123 (5): 1300-4.

A17. Akbulut S, Kaytancı H, Berk D, Sezen OS,, Barisik NO. Everolimus-Coated Tympanostomy Tube on Rat Tympanic Membrane. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Jul;77(7):1147-51.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Özdoğmuş Ö, Sezen O, Kubilay U, Saka E, Şan T, Çavdar S. Connections  of facial, vestibuler and cochlear nerves within the internal auditory canal. First Joint Meeting of EACA & AACA, July 7-11, 2003 Graz, Austria.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Şanlı A, Sezen OS, Eken M, Erdoğan N, Ünver Ş. Supraglottik Larenksin Bazaloid Skuamöz Karsinomu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000; 11 (1-2) : 847-849.

D2. Sezen OS, Coşkuner T, Eken M, Baştan L, Ünver Ş. Dış Kulak Yolunda Rabdomyosarkom. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000; 11 (3) : 931-934.

D3. Akman E, Şanlı A, Sezen OS, Ünver Ş. Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosilier Klirens Üzerine Etkileri. Türk Otolarengoloji Arşivi 2001; 39 (1) : 25-29.

D4. Coşkuner T, Sezen OS, Eken M, Tutuş B, Ünver Ş. Submandibuler Tükrük Bezi Hemanjiyomu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 12 (1-2-3): 111-114.

D5. Şanlı A, Eken M, Sezen OS, Ünver Ş. Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom ile İlgili Dört Yıllık Sonuçlarımız. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 12 (1-2-3): 50-54.

D6. Akbulut S, Sezen OS, Ünver Ş. Parotis Cerrahisi Komplikasyonları. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001; 12 (1-2-3): 23-27

D7. Eken M, Sezen OS,  Yasul EE, Ünver Ş. Spinal ve İntrakranyal Metastaz Yapmış  Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü. KBB İhtisas Dergisi 2001; 8 (5): 408-412.

D8. Sezen OS, Ünver Ş, Eken M, Bozkurt A. Tiroit kartilaj kırığının miniplak ile onarımı: Olgu sunumu. KBB İhtisas Dergisi 2003; 10(2): 82-85.

D9. Kubilay U, Sezen OS, Koç M, Coşkuner T, Ünver Ş The effect of coblation tonsillectomy on the middle ear pressure. KBB-Forum 2005;4(2) www.KBB-Forum.net

D10. Kubilay U, Sezen OS, Özkırış M., Coşkuner T, Ünver Ş. İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Larengeal Kandidiyazis: Olgu Sunumu Türk Otolarengoloji Arşivi,2005;43(4):224-228

D11. Sezen OS, Yasul EE, Kubilay U, Kaytancı H,  Eken M,  Ünver  Ş.

Pediatrik Hastalarda Konvansiyonel Soğuk Bıçak Tonsillektomi İle Coblation Tonsillektominin Karşılaştırılması KBB-Forum 2006; 5 (2) www.KBB-Forum.net

D12. Sezen Ö, Bombacı E, Mercangöz B, Boztepe A,  Çolakoğlu S, Sezen OS. Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastada Postoperatif Solunum Yetmezliği. Türk anestezi ve reanimasyon dergisi  2006; 34(3):193-197

D13. Sezen OS, Kaytancı H, Kubilay U, Barışık N, Ünver Ş. Kimura hastalığı: Tanısı zor bir patoloji. KBB-Forum 2006; 5 (2) www.KBB-Forum.net

D14.Kubilay U, Sezen OS, Ozkiriş M, Haytoğlu S, Ünver Ş. Incudostapedial rebridging ossiculoplasty with glass ionomer cement: a case report KBB İhtisas Dergisi 2007;17(3): 183-186.

D15. Kubilay U, Sezen OS, Aydın E, Haytoğlu S, Berk D, Ünver Ş. Necrotizing Soft-tissue infections of the neck: a case report. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008; 46: 41-44.

D16. Sezen OS, Kubilay U, Erzin Y, Kaytancı H, Tuncer M, Unver S. Kronik tonsillit endikasyonu ile tonsillektomi yapılan hastalarda gastrik Helikobakter Pylori sıklığının değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008; 46: 80-85.

D17. Sezen OS, Kaytancı H, Salepçi B, Yurteri G, Kubilay U, Coskuner T, Çağlayan B, Unver S. Palatal Pillar implants for the treatment of simple snoring. KBB İhtisas Dergisi 2009;19 :239-245.

D18. Sezen OS, Kubilay U, Haytoğlu S, Akbulut S, Unver S. Can enough lymph nodes be taken out through lateral neck dissection in patients with larynx cancer?

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013 Sep-Oct;23(5):249-52.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Gözükara F, Sezen OS, Akman E, Parmak A, Şanlı A, Ünver Ş. Bilateral İnverted Papilloma Vakası. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp. 391-394, 23-27 Eylül 1997, Antalya.

E2. Gebizli İ,Aydın S, Sezen OS, Şanlı A, Ünver Ş. Mandibulanın Fibröz Displazisi. 24. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun cerrahisi Kongresi, pp.359-362,  23-27 Eylül 1997, Antalya.

E3. Akman E, Şanlı A, Sezen OS, Ünver Ş. Septoplastide Kullanılan Üç Farklı Nazal Tamponun Postoperatif Nazal Mukosilier Klirens Üzerine Etkileri. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp. 283-285,  18-22 Eylül 1999, İzmir.

E4. Akman E, Sezen OS, Gözükara F, Ünver Ş. Tornwaldt Kisti. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp.666-668 , 18-22 Eylül 1999, İzmir.

E5. Sezen OS, Coşkuner T, Eken M, Baştan L, Ünver Ş. Dış Kulak Yolunda Rabdomyosarkom. 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp 1059-1062,  18-22 Eylül 1999, İzmir.

E6. Eken M, Aydın S, Sezen OS, Paksoy M, Ünver Ş. Sert Damakta Soliter Schwannoma (Olgu Sunumu). 25.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, pp. 790-791,  18-22 Eylül 1999, İzmir.

E7. Mehder K, Sezen OS, Eken M, Yasul EE, Akbulut S, Ünver Ş. Ani işitme Kaybı Olgularında  Medikal Tedaviye Eklenen  Hiperbarik Oksijen  Tedavisinin Yararlılığı. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 38,  22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E8. Akbulut S, Sezen OS, Ünver Ş. Parotis Cerrahisi Komplikasyonları. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 134, 22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E9. Kubilay U, Sezen OS, Gözükara F, Koç M. İnhale Kortikosteroid Kullanımına Bağlı Gelişen  Larengeal Kandidiasis. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 22-26 Eylül 2001, p. 135,  Antalya, Türkiye.

E10. Sezen OS, Ünver Ş, Eken M, Bozkurt A. Tiroit Kartilaj Fraktürünün Miniplak ile Onarımı: Vaka Takdimi. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 133,  22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E11. Sezen OS, Akbulut S, Koç M, Ünver Ş.Tinnitus Tedavisinde Elektromanyetik Stimülasyonun Kullanımı. 26.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 44,  22-26 Eylül 2001, Antalya, Türkiye.

E12. Yasul EE, Sezen OS,  Akbulut S, Ünver Ş. Pediatrik Hastalarda Konvansiyonel  Soğuk Bıçak Tonsillektomi ile Coblation Tonsillektominin Karşılaştırılması.27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 148, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

E13. Kubilay U, Sezen OS, Gül A, Özkırış M,  Koç M, Ünver Ş. Allogreft Dişin Kobay (Guinea Pig) Orta Kulak Mukozasında Oluşturduğu Patolojik Reaksiyonlar. 27.Ulusal Türk Otorinolarengoloji  ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, p. 163, 4-9 Ekim 2003, Antalya, Türkiye.

E14. Sezen OS, Kubilay U, Özkırış M, Coşkuner T, Ünver Ş. Recurrent meningitis and mondini .dysplasia: A case report. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 124,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E15. Sezen OS, Karadağ S, Kubilay U, Özkırış M, Ünver Ş. OSAS’lı hastalarda Epworth uykululuk skalası ile vücut-kitle indeksi, apne – hipopne indeksi ve oksijen desatürasyon indeksi arasındaki ilişki. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 124,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E16. Coşkuner T, Özkırış M, Kubilay U, Sezen OS, Karadağ S,  Ünver Ş. Nadir bir parotis tümörü: Myoepitelyoma. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 135, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E17. Kubilay U, Özkırış M,  Sezen OS, Haytoğlu S, Berk D, Ünver Ş. Metastatic renal cell carsinoma from a primary tumor removed 2 years previously: A case report. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 138,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E18. Kubilay U, Özkırış M,  Sezen OS, Haytoğlu S, Ünver Ş. Do we really need high technology for excision of rhinophyma: A case report. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 138,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E19. Kubilay U, Özkırış M,  Sezen OS, Haytoğlu S, Ünver Ş. Bir olgu nedeniyle dış kulak yolunun osteomları. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 187,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E20. Kubilay U, Özkırış M,  Haytoğlu S, Kayabaşoğlu G, Sezen OS, Ünver Ş.  Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası kullanılan iki farklı tamponun karşılaştırılması. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p. 187,  21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E21. Kubilay U, Sezen OS, Özkırış M,  Aydın E, Berk D, Coşkuner T, Ünver Ş. Tonsil kanseri nedeniyle intraarteriyal kemoterapi uygulanımı: Olgu sunumu. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve baş-boyun cerrahisi kongresi, p.187, 21-26 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E22. Sezen OS, Kubilay U, Haytoğlu S, Karadağ S, Coşkuner T, Ünver Ş. Larenks kanserli hastalarda lateral boyun diseksiyonu ile yeterli sayıda lenf nodu çıkarılabiliyor mu? ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi, 25-28 Eylül, 2004 Çeşme , Türkiye.

E23. Sezen OS, Kubilay U, Eraslan G, Haytoğlu S, Uzun B, Gözükara F, Ünver Ş. Larenks kanseri olgularında 2B lenf nodu bölgesindeki metastaz sıklığı. ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi, 25-28 Eylül, 2004 Çeşme, Türkiye.

E24. Karadağ S, Kubilay U, Sezen OS, Özkırış M, Karabulut H, Ünver Ş. Larenks Skuamöz hücreli karsinomlarında tümör invazyon derinliği,tümör volümü,diferansiyasyon dereceleri ile servikal lenf nodu metastazı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi,  25-28 Eylül, 2004 Çeşme , Türkiye.

E25. Kubilay U, Özkırış M, Sezen OS, Haytoğlu S, Coşkuner T, Ünver Ş. Direkt larengoskopi yapılmış hastaların larengeal mukozalarında H. Pylori sıklığı. ‘’Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım’’ Kongresi, 25-28 Eylül, 2004 Çeşme , Türkiye.

E26. Sezen OS, Kaytancı H, Salepçi B, Yurteri G,  Kubilay U, Çağlayan B, Ünver Ş. Basit horlama ve hafif uyku apneli hastalarda pillar implant tekniğinin etkinliği. Uluslararası Katılımlı KBB’de Ventilasyon Obstüksiyonları ve Komplikasyonları, p. 116 Kongresi 17-21Mayıs 2006; Antalya, Türkiye.

E27. Sezen OS, Kaytancı H,  Kubilay U, Ünver Ş. Thermal Welding yöntemi ile Tonsillektomi: Yeni bir tonsillektomi tekniği. Uluslararası Katılımlı KBB’de Ventilasyon Obstüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi, p. 117, 17-21 Mayıs 2006; Antalya, Türkiye.

E28. Sezen OS, Kaytancı H, Kubilay U, Salepçi B, Yurteri G, Eraslan G, Çağlayan B, Ünver Ş. Yumuşak damak cerrahisinde yeni bir teknik: Pillar palatal implant. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 25-29 Ekim 2006, Bodrum, Türkiye.

E29. Aydın E, Eraslan G, Sezen O, Berk D, Ünver Ş. Glomus Timpanikum: Olgu Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-9, Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E30. Eraslan G, Aydın E, Berk D, Sezen O, Ünver Ş. Endometrium Adenokarsinomunun Burun Cildine Metastazı: Olgu Sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-50, Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E31. Sivri B, Kayabaşoğlu G, Sezen O, Erdaş N, Bala M, Coşkuner T. Maksiller Sinüse Ulaşan, Destrüksiyon Yapan Oral Kavite Pyojenik Granülomu. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-76, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E32. Sezen O, Akbulut S, Erdaş N, Gül İ, Coşkuner T. Ağız Tabanında Dev Malign Fibromatozis. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-96, 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E33. Kayabaşoğlu G, Sivri B, Sezen O, Gül İ, Ünver Ş. Bilateral Periferik Fasyal Paralizi. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-71 28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E34. Berk D, Gül İ, Erdaş N, Gündoğdu E, Sezen O, Ünver Ş. Nazal Kavitede Kitle: Hemanjioperistoma. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, BP-77,  28 Ekim-1 Kasım 2009, Antalya, Türkiye.

E35. Sezen O, Berk D, Gül İ, Gündoğdu E, Ünver Ş. Dil Kökü Süspansiyonu. Postoperatif Komplikasyonlar. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, S-101,  27-31 Ekim 2010, Antalya, Türkiye.

F. Katıldığı Ulusal ve Uluslararası Kongre Sempozyum ve Kurslar

Katıldığı Uluslararası Kongre, Sempozyum, Paneller:

1998:

1- Politzer Society, International Society for Otological Surgery, XXI. Annual meeting. 7-11 June 1998, Antalya.

2-International symposium on functional endoscopic sinus surgery: The recent advances, techniques and live cadaver dissection. 24-26 September  1998, Istanbul.

2000:

1-2000 Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı. 1-4 Haziran 2000, Ankara.

2- Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi ‘KBB’de Uluslararası Konferanslar Dizisi-III’. 3-5 Kasım 2000, İzmir.

2001:

1- The Joint Meeting of Turkish Otorhinolaryngology& Head and Neck Surgery Society and American Academy of Otolaryngology& Head and Neck Surgery Society. 9-12 June 2001, Istanbul.

2-  Joint Meeting of Turkish- Greek Otorhinolaryngology& Head and Neck Surgery Societies. 22-26 September 2001, Antalya.

2002:

1- Controversies in Otology &Audiology.  Çeşme.

2003:

1- International Istanbul  Otorhinolaryngology Meeting-2003. 9-11 May 2003, İstanbul.

2006:

1- Uluslararsı Katılımlı Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 17-21 Mayıs 2006, Antalya.

2008:

1- Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler II. ‘KBB’de Uluslararası Konferanslar Dizisi-VI’. 7-10 Mayıs 2008, İzmir.

2- 8th. International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery Integrated with 10th. International Congress of the Mediterranean Society of Otology and Audiolgy. 15-20 June 2008, Antalya.

2010:

1- Annual Conference in the 33rd. Year of The European Academy of Facial Plastic Surgery. 1-5 September 2010.  Antalya.

 

Katıldığı Ulusal Kongre, Sempozyum, Paneller:

1997:

1-4. Geleneksel Haseki KBB Günleri 15-16 Kasım 1997. İstanbul

1998:

1-Obstrüktif uyku apnesinde yeni ve ileri cerrahi yaklaşımlar. 9 Mayıs 1998. İstanbul.

2- II. Fonksiyonel ve rekonstrüktif burun cerrahisi sempozyumu. 22-23 Ekim 1998, Ankara.

1999:

1- Yumlu Vakfı 4. Otonöroloji Semineri. 16 Mayıs 1999. İstanbul.

2-25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi.18-22 Eylül 1999, İzmir.

2001:

1- 17. Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı 30 Mayıs- 1 Haziran 2001,Ankara.

2- 26. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 22-26 Eylül 2001, Antalya.

3- 1. Cochlear Implantation  ve Nöro-otoloji Sempozyumu. 8-9 Kasım 2001, İstanbul.

2002:

1- Kapadokya Vertigo Sempozyumu 15-18 Eylül 2002, Kapadokya.

2003:

1- III. Palandöken KBB Sempozyumu, Erzurum.

2- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 1. Akademi Toplantısı. 5-6 Eylül 2003, İstanbul.

3- Yüzde non-invaziv estetik girişimler paneli. 25 Aralık 2003, İstanbul.

2004:

1- Uludağ 2004 KBB Günleri ‘Otorinolarengoloji’de multidisipliner yaklaşımlar’. 4-7 Mart 2004, Bursa.

2- Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım. 25-28 Eylül 2004, Çeşme.

3- 6. Uyku ve Bozuklukları Kongresi . 7 Kasım 2004, Çeşme.

 

2005:

1- 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005, Antalya.

2- Rinolojide Güncel Başlıklar. 7-11 Eylül 2005, Çeşme.

2006:

1- 2. Ulusal Rinoloji Kongresi. 23-26 Şubat 2006, İstanbul.

2- Rinoplastide Cerrahi Sorunlar ve Komplikasyonlar. 11 Nisan 2006, İstanbul.

3- Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 4. Akademi Toplantısı. 13-15 Nisan 2006, Ankara.

4- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı 19. Akademik Hafta. 29-31 Mayıs 2006, İstanbul.

5- TUAD 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. 25-29 Ekim 2006, Bodrum.

2007:

1- VI. Burnun Yeniden Doğuşu Eğitimi. 9-11 Mayıs 2007, Eskişehir.

2008:

1- Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği Burun ve Ötesi Sempozyumu. 28-29 Mart 2008, Ankara.

2- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı 20. Akademik Hafta. Pediatrik Otorinolarengoloji Günleri. 5-7 Mayıs 2008, İstanbul.

3- 30. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 8-12 Ekim 2008, Antalya.

4- 9. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 12-16 Kasım 2008, İstanbul.

2009:

1- Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 3. Yüz Estetik Cerrahi Uygulamaları Toplantısı. Yüz Estetiğine İtalyan Bakışı:G. Botti. 27-28 Şubat 2009, İstanbul.

2- 4. Bodrum Rhino Camp. 20-24 Mayıs 2009, Bodrum.

3- 5. Ulusal Rinoloji Kongresi. 5th International Consensus Conference on Nasal Polyposis. 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009, Antalya.

4- İstanbul KBB-BBC Uzmanları Dernegi 1. Kongresi &SKYBD Workshop. 20-21 Haziran 2009, İstanbul.

2010:

1- Otorinolarengolojide Kanıta Dayalı Yaklaşımlar. Uludağ 2010 KBB Günleri. 11-14 Mart 2010. Uludağ, Bursa.

2- Bakırköy Tıp Günleri ‘’Yeni Teknik ve Teknolojiler’’Kongresi. 23-24 Nisan 2010. İstanbul.

3- İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 2. Kongresi ve SKYBD Workshop Oturumu. 4-6 Haziran 2010. İstanbul.

4- 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya

 

Katıldığı Uluslararası Kurslar:

1-Pitfalls in Stapes Surgery. Politzer Society XXI. Annual meeting. 9  June 1998, Antalya.

2-The mechanics and function of middle ear. Politzer Society XXI. Annual meeting. 10 June 1998, Antalya.

3- EANS Research Committee Course ‘Methodology of Research and Publication’. 4-7 April 2002, Antalya.

4- EAFPS Bodrum Facial Plastic Surgery Course. 4th Rhino Camp, 20-24 May 2009. Bodrum.

5-EAACI Bodrum Allergic Rhinitis Course. 4th Rhino Camp, 22 May 2009. Bodrum.

 

Katıldığı Ulusal Kurslar:

1-International Hospital Endoscopic Sinus Surgery Course. 24-25 Nisan 1998, İstanbul.

2- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. 8-9 Nisan 1999, İstanbul.

3- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi . Endoskopik Sinüs Cerrahisi’nin Kadavrada Uygulamalı Eğitim Kursu. 12-13 Kasım2000, İzmir.

4- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 22-24 Kasım 2000, İstanbul.

5- Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi II. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 28-29 Nisan 2001, Ankara.

6- Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Boyun Kitlelerine Yaklaşım Kursu. 7-8 Aralık 2001, Ankara.

7- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı . 2. Septorinoplasti ve Radyofrekans Uygulamalı Kursu. 20-21Aralık 2003, İstanbul.

8-6. Uyku ve Bozuklukları Kongresi ‘Horlama ve Uyku Apnesi Sendromunda Cerrahi Tedavi Kursu’. 7 Kasım 2004, Çeşme.

9- 1. Masterclass Sempozyumu. 3. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu. 27-28 Kasım 2004, İstanbul.

10- 4. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 24. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi  Kadavra  Uygulamalı Diseksiyon Kursu. 27-28 Nisan 2006, İstanbul.

11- TUAD Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ‘Teşhisten Tedaviye’ Kursu. 26 Ekim 2006, Bodrum.

12- Kocaeli Rinoplasti Kursu. 3-4 Kasım 2006, Kocaeli.

13- Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 1. Fasiyal Plastik Cerrahi Uygulamaları Kursu. 23-24 Şubat 2007, İstanbul.

14-9. İstanbul Masterclass Sempozyumu.  29. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi  Kadavra  Uygulamalı Diseksiyon Kursu. 7. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu. 1. Horlama ve Uyku Apnesi Kursu. 12-16 Kasım 2008, İstanbul.

15- Rinoplasti Günleri- İstanbul, Canlı Cerrahi Kursu. 11-13 Aralık 2009. İstanbul

16- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz A.D. Kadavrada Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. 23-24 Mayıs 2010. Antalya.

17- Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu. Ankara Bayındır Hastanesi. 18 Eylül 2010. Ankara

× WhatsApp